دانلود رایگان


پایان نامه بررسی ولزوم امنیت دروب وشناخت هکرها وحملات آنها - دانلود رایگاندانلود رایگان موضوع پایان نامه بررسی ولزوم امنیت دروب وشناخت هکرها وحملات آنها فرمت فایل doc است آماده تحویل فقط اسمت رو بنویس و تحویل بدهپیشگفتار:امنیت،مبحثی كاملا پیچیده

دانلود رایگان موضوع پایان نامه بررسی ولزوم امنیت دروب وشناخت هکرها وحملات آنها فرمت فایل doc است آماده تحویل فقط اسمت رو بنویس و تحویل بده

پیشگفتار:
امنیت،مبحثی كاملا پیچیده ولی با اصولی ساده است.در بسیاری از مواقع همین سادگی اصول هستند كه ما را دچارگمراهی می كنند و دورنمای فعالیت های ما را از لحاظ سهولت و اطمینان در سایه ای از ابهام فرومی برند. باید گفت كه امنیت یك پردازش چند لایه است .
عبارت‌های «امنیت شبکه» و «امنیت اطلاعات» اغلب به جای یگدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. امنیت شبکه به طور کلی برای فراهم کردن امکان حفاظت از مرزهای یک سازمان در برابر نفوذگران (مانند هکرها) به کار می رود. با این حال، امنیت اطلاعات به صراحت بر روی محافظت از منابع اطلاعاتی در برابر حمله ویروس‌ها یا اشتباهات ساده توسط افراد درون سازمان متمرکز شده است و برای این منظور از تکنیک‌های جلوگیری از از دست رفتن داده‌ها ، راههای مختلف شناسایی نفوذ به سیستم ، شناسایی انواع نفوذگران ، و جلوگیری کردن ازنفوذ افراد بیگانه به انواع سیستم ها بهره می برد.
چکیده:
قبل ازاختراع رایانه امنیت اطلاعات به صورت فیزیکی با قفل و گاو صندوق انجام می شد. با اختراع رایانه روشهای احراز اصالت و استفاده از محاسبات رایانه ای برای دسترسی به اطلاعات مطرح شدند. با شبکه ای شدن رایانه ها نیاز به روش های جدیدی ازقبیل حفظ تمامیت داده ، محرمانگی داده وغیره مورد توجه قرار گرفتند.
امنیت درشبکه را ازدودیدگاه می توان بررسی کرد. دیدگاه اول به بررسی امنیت شبکه از نظر تجهیزاتی می پردازد ودیدگاه دوم امنیت در مدیریت شبکه است که درآن برقراری امنیت لازم درمدیریت چندشبکه توزیع شده مطرح می شود.
سیستم های توزیع شده،شبکه ای از رایانه هایی است که درآن فرض شده همه سیستم ها به طور مهم متصل اند ودرآن اشتراک نتایج ، قابلیت اعتماد وتوزیع فرایند برای اجرا درسطح شبکه لحاظ شده است . مهمترین مشکل امنیتی که درسیستم های توزیع شده وجوددارد دسترسی به منابع است.
مقدمه
فصل اول:اصول امنیت
۱-۱- امنیت به عنوان یك زیربنا
۱-۲- امنیت فراتر از یك كلمه رمز
۱-۳- امنیت به عنوان یك محدودیت
۱-۴- تهاجم DDOS چیست
۱-۵- تهاجمات مصرف منبع
۱-۶- كالبدشكافی یك تهاجم سیل SYN
۱-۷- محكم كردن پیكربندیهای دیوار آتش
۱-۸- ایجاد یك IDS
۱-۹- اجرای یك مرور كننده Scanner آسیب پذیری
۱-۱۰- ایجاد سرورهای پراكسی
۱-۱۱- پیكربندی كردن فداكارانه میزبانها
۱-۱۲- افزایش مدیریت میزبان و شبكه
۱-۱۳- گسترش بیشتر تكنولوژی های امنیت
۱-۱۴- گردآوری اطلاعات
۱-۱۵- راههای مختلف جهت مسیردهی
۱-۱۶- مقایسه قابلیت های امنیت سرور وب
۱-۱۶-۱- تصدیق
۱-۱۶-۲- گواهی نامه ها و امضاهای دیجیتالی
۱-۱۶-۳- به كارگیری برنامه های كاربردی CGI

فصل دوم:آشنایی باعملکردهکرها
۲-۱- هک چیست
۲-۲- هدف هک
۲-۲-۱- اعلام سواد و تسلط بر فن آوری اطلاعات
۲-۲-۲- اعلان ضعف امنیت شبکه کامپیوتری
۲-۲-۳- انتقام شخصی یا گروهی

۲-۲-۴- بدون دلیل
۲-۲-۵- دستیابی به اموال مجازی افراد یا شرکتها
۲-۳- پیشینه جنبش نفوذگری وظهور نفوذگران با کلاه های رنگارنگ
۲-۳-۱- هکرهای کلاه سفید
۲-۳-۲- هکرهای کلاه سیاه
۲-۳-۳- هکرهای کلاه‌خاکستری
۲-۳-۴- هکرهای کلاه صورتی
۲-۴- خلاصه ای بر تاریخچه ی هك كردن
۲-۴-۱- سیستم هك كردن تلفن
۲-۴-۲- سیستم هك كردن كامپیوتر
۲-۵- سرویس های امنیتی درشبکه ها
۲-۶- انگیزه های نفوذگری وحمله به شبکه
۲-۷- سطوح مهارت نفوذگران
۲-۸- شیوه‌های هکرها جهت حمله به وب سایت‌ها
۲-۸-۱-SQL Injection
۲-۸-۲- Cross-Site Scripting
۲-۸-۳- Directory Traversal Attacks
۲-۸-۴- Parameter Manipulation
۲-۸-۵- Cookie manipulation
۲-۸-۶- HTML Header manipulation
۲-۸-۷- HTML Form Field manipulation
۲-۸-۸- تغییر آدرس
۲-۸-۹- حمله به تعیین هویت
۲-۸-۱۰- سوء استفاده‌های شناخته شده
۲-۸-۱۱- شمارش دایرکتوری
۲-۹- مهندسی اجتماعی
۲-۱۰- نقاط دخول
۲-۱۱- زیر ساخت شبکه
۲-۱۲- برنامه‌های مورد استفاده در اینترنت
۲-۱۳- پوشش دهی
۲-۱۳-۱- پوشش دهی چیست
۲-۱۳-۲- چرا پوشش دهی ضروری است
۲-۱۳-۳- پوشش دهی اینترنت
فصل سوم :شیوه های هکرها برای نفوذ به شبکه
۳-۱- روش‌های معمول حمله به کامپیوترها
۳-۱-۱- برنامه‌های اسب تروا
۳-۱-۲- درهای پشتی
۳-۱-۳- اسبهای تروا درسطح برنامه های کاربردی
۳-۱-۴- اسکریپتهای Cross-Site
۳-۱-۵- ایمیلهای جعلی
۳-۱-۶- پسوندهای مخفی فایل
۳-۱-۷- شنود بسته های اطلاعات (استراق سمع
۳-۱-۷-۱- ابزارDsniff
۳-۱-۸- حملات pharmingچیست
۳-۱-۹- حمله به سیستم عامل
۳-۱-۱۰- درهم شکستن برنامه کاربردی یا سیستم عامل ازطریق سرریزکردن پشته
۳-۱-۱۰-۱-پشته چیست
۳-۱-۱۰-۲- Exploit Code
۳-۱-۱۰-۳- پیداکردن نقاط آسیب پذیر
۳-۱-۱۰-۴- سازماندهی وآرایش بافر پیش ازسرریز شدن
۳-۱-۱۱- حمله برعلیه کلمات عبور
۳-۱-۱۱-۱- حدس زدن کلمات عبور پیش فرض سیستم ها
۳-۱-۱۱-۲- حدس کلمه عبور و ورود به سیستم از طریق چندخط برنامه نویسی
۳-۱-۱۲- حمله به کوکی های موقت
۳-۱-۱۳- هک کردن VPN
۳-۱-۱۳-۱- چرا IP Sec خیلی ویژه و خاص می باشد
۳-۱-۱۳-۲- بعضی تجزیه و تحلیل های تخصصی IP Sec
۳-۱-۱۳-۳- نمایش هک کردن: راز امنیت شبکه و راه حل ها
فصل چهارم:جلوگیری ازنفوذهکرها
۴-۱- مبارزه با اسبهای تروا و درهای پشتی
۴-۱-۱- استفاده از ویروس یاب های مطمئن وقوی
۴-۱-۲- عدم استفاده از جستجو کننده تک منظوره اسب های تروا
۴-۱-۳- نسبت به هر نرم افزاری که تهیه می کنید مطمئن باشید
۴-۱-۴-آموزش کاربران بسیارحیاتی است
۴-۲- مقابله ابتدایی باحمله به پشته ازطریق سیستم IDS
۴-۲-۱- مقابله با انواع حملات مبتنی بر سرریزی پشته یا بافر
۴-۲-۲- مقابله درسطح مسئول سیستم وگروه امنیتی
۴-۲-۳- مقابله با سرریزشدن پشته درسطح برنامه نویسی
۴-۳- روشهای مقابله با ابزارهای شکننده کلمه عبور
۴-۳-۱- تكنیكهای انتخاب كلمه عبور
۴-۳-۲- استاندارد ISO ۱۷۷۹۹
۴-۴- مقابله با استراق سمع (مقابله با اسنیفرها)
نتیجه گیری
منابعحملات سایبری


شناخت هکرها


امنیت


هک


پایان نامه مهندسی کامپیوتر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت جوشکاری التراسونیکپایان نامه رشته مهندسی عمران با موضوع GIS

کتاب قبیله عشق

آموزش آشپزی گیاهی (وگان) - کلم پلو طلایی

تحقیق : خویشتن پنداری

کولر هوشمندنرم افزار ارسال گروهی ایمیل