دانلود رایگان


فیزیک 12. طراحی هندسی بهینه ماژول های پوسته- نازک یکپارچه خورشیدی؛ ساختمان پیل های خورشیدی پلیمری - دانلود رایگاندانلود رایگان طراحی هندسی بهینه ماژول های پوسته - نازک یکپارچه خورشیدی؛ ساختمان پیل های خورشیدی پلیمری چکیدهدر این مقاله، بهینه سازی هندسی پیل های خورشیدی که به طور یکپارچه

دانلود رایگان طراحی هندسی بهینه ماژول های پوسته - نازک یکپارچه خورشیدی؛ ساختمان پیل های خورشیدی پلیمری
چکیدهدر این مقاله، بهینه سازی هندسی پیل های خورشیدی که به طور یکپارچه در ماژول های خورشیدی بصورت سریالی متصل شده، مجتمع شده اند، گزارش می شود. مبنی بر تعیین تجربی مقاومت های صفحات الکترود و کنتاکت های ادواری ،مقاومت های سری کل هر پیل خورشیدی و ماژول های خورشیدی متصل شده از درون، محاسبه شده اند. با در نظر گرفتن چگالی تولید جریان نوری ثابت، ژول کلی تلفات توان نسبتا مقاومتی،بوسیله ی یک شبیه سازی خودسازگار بر اساس 1-دیود، تعیین شده است. این روش، بسته به سیستم مواد بکار رفته،اجازه ی بهینه سازی هندسی ماژول خورشیدی را می دهد. به عنوان مثال،ماژول های خورشیدی پلیمری مبنی بر الکتررودITO و الکترود-بدون-ITO، با در نظر گرفتن ابعاد ساختاری بهینه شده اند. کلیدواژه: ماژول خورشیدی یکپارچه، هندسی، حوزه فعال، بهم پیوسته، شبیه سازی، معغادله دیود


ماژول خورشیدی یکپارچه


هندسی


حوزه فعال


بهم پیوسته


شبیه سازی


معغادله دیود


ساختمان پیل های خورشیدی پلیمری


پیل های خورشیدی پلیمری


طراحی هندسی بهینه


مقاله انگلیسی فیزیک با ترجمه فارسی


مقاله انگلیسی فیزیک با ترجمه


مقاله انگلیسی فیزیک


Optimal geometric design


monolithic thin-film solar modules


Architecture


polymer solar cells


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آموزش نرم افزار Revit 2014

پرایمینگ روشی برای بهبود کیفیت بذر جهت افزایش رشد و عملکرد گیاهان زراعی

ACI 318-14

آموزش نرم افزار Revit 2014

خلاصه گرامر زبان انگلیسی کنکورتحقیق عملیات مرصادقالب مشکلی پرستا شاپ 1.6

خلاصه کتاب آیین زندگی احمد حسین شریفی