دانلود رایگان


دانلود پروپوزال رشته عمران - دانلود رایگاندانلود رایگان پروپوزال يا طرح تحقيق، پيش نويس پ‍ژوهشي است كه شما مي بايستبراي اخذ مدرك تحصيلي خود انجام دهيد. در پروپوزال، شما به معرفي موضوعي كه براي پايان نامه خود انتخاب

دانلود رایگان

پروپوزال يا طرح تحقيق، پيش نويس پ‍ژوهشي است كه شما مي بايستبراي اخذ مدرك تحصيلي خود انجام دهيد. در پروپوزال، شما به معرفي موضوعي كه براي پايان نامه خود انتخاب كردهايد، توضيح اهميت آن موضوع، ذكر پ‍‍ژوهش هايي كه در گذشته در اين باره صورت گرفته،و نتايجي كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت می پردازيد. هم چنين روش يا روشهايي كه در پژوهش از آن ها بهره خواهيد گرفت را ذكر مي كنيد.


عنوان: مدلسازی اندرکنش سنگدانه و ملات سيمان بر پايه مدل خميری- خسارت

تعريف مساله، اهداف، و سوالات تحقيق :

بتنيك ماده تركيبي شامل دو فاز سنگدانه و ماتريس ملاتي پيوسته است. فاز ملاتي بهتنهايي از مخلوط چسب سيمان ­و ذرات سنگدانه كوچكتر تشکيل مي­شود. به همين دليلرفتار فيزيكي اين ماده پيچيده­ بوده و ماهيت آن بر اساس ساختار مواد تركيبي تعيين مي­گردد. ازعوامل موثر مي­توان ­نسبت آب به ­سيمان، نسبت سيمان به ­سنگدانه، شكل ­دانه­ها،اندازه­ي آنها و نوع سيمان مصرفي را نام برد. اما به صورت معمول در چهارچوب مکانيک محيط پيوسته رفتار بتن در شروع بارگذاري،همسانگرد فرض مي­شود. بتن تحت شرايط معمول ماده­اي شكننده محسوب مي­گردد که رفتار­تنش-كرنش آن متاثر از رشد تركهاي ريز و درشت در ساختار آن است. بايد در نظر داشتکه درصد قابل توجهي از اين ترکها در سطح مشترك بين سنگدانه­ها و ملات تشکيل مي­شودكه به آنها ترک تماسي مي­گويند. تحت عملكرد بارها، تركهاي ريز بيشتري درسطح مشتركسنگدانه­ها و ملات که در اين مجموعه ضعيفترين پيوند محسوب می­شود ايجاد می­گردد. گسترشاين تركها در ابتدا غير قابل رويت است، اما به تدريج­ با افزايش ميزان بارهايخارجي قابل رويت شده و در ايجاد رفتار غيرخطي تنش-كرنش بتن شركت مي­كنند. بتن در فشار از استحکام خوبی برخوردار است که از دلايل آن مي­توان به تحملفشار توسط سنگدانه­ها اشاره نمود. بايد توجه داشت که سنگدانه­ها رفتار سخت­ترینسبت به ملات داشته و رفتار آنها در طول بارگذاری کاملا ارتجاعی و بدون خرد شدگیفرض می­گردد. بر خلاف فشار، تحت بارهاي کششي، به دليل پايين بودن مقاومت کششي ملاتسيمان که متصل کننده سنگدانه­ها به يکديگر است، بتن مقاومت کششي چنداني ندارد. بررسي وضعيت رفتاری يک ماده تحت بارگذاریوارده در فضای سه بعدی تنش به صورت سطح تسليم نمايش داده مي­شود. وضعيتی از ترکيبتنش­ها که ماده را به حد تسليم می­رساند، به صورت يک نقطه در فضای سه بعدی تنش­هانمايش داده می­شود که مجموعه­ای از اين نقاط، سطح تسليم اوليه ماده را شکل می­دهند. وضعيتی ازترکيب تنش که داخل سطح تسليم باشد، نمايانگر ارتجاعی ماندن ماده بوده و زمانی کهترکيب تنش­ها به صورت نقطه­ای روی اين سطح باشد ماده به حالت تسليم رسيده است. پس از رسيدن ماده به تسليم بسته به رفتار ماده (قانونسخت شوندگي) سطح تسليم اوليه عوض شده و ماده وارد رفتارخميری مي­گردد. شروع خرابینيز در آغاز شکل گيری رفتار خميری است به طوری که هر چه تحت بارگذاری وارده کرنشخميری افزوده گردد ميزان خرابی نمونه نيز افزايش می­يابد. خرابی تابعی از کرنشخميری بوده و در نتيجه در يک مدل خميری- خسارت رفتار نهايي تحت تاثير هر دو عاملتعيين می­گردد. در ميان مدلهای مختلف در ادبيات فنی، مدل خميری- خسارت ارائه شده توسط لی و فنوس با تلفيق يک مدل خميری با قانون جريان غيروابسته و مدل خسارت از نوع اسکالرقابليت مناسبی برای پيش­بينی رفتار موادی مانند بتن ارائه می­نمايد. در اين پايان نامه بر آن هستيمبا استفاده از اين مدل خميری- خسارت برای بخش سيمانی بين دانه­ها و ارتجاعی فرضنمودن دانه اثر متغيرهای هندسی مانند توزيع دانه­ها، منحنی دانه­بندی دانه­ها و... و متغيرهای مکانيکی مانند رفتار ملات سيمانی را بر نيروهای انتقالی در بينملات و دانه، دانه­ها با يکديگر، محلهای تشکيل ترک و ... مورد بررسی قرار دهيم.فرضيه­ها / پيش فرض­ها:

در اين طرح فرض می­شود دانه­های سنگی گرد گوشه (کروی) همواره در مقابل فشارمقاوم بوده و خرد شدگی در آن رخ نمی­دهد. در اين طرح از منحنی­های دانه­بندیمتفاوتی استفاده می­شود. اثر خواص مکانيکی سيمان در قالب مدل خميری- خسارت درتحليلها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. متغيرهای مختلف هندسی برای چيدمان دانه­ها ودرصد نسبی ملات مورد بررسی خواهد بود.


مواد و روش انجام تحقيق:
در اين پروژه از مدل خميری- خسارت لی و فنوس برای ملات سيمان استفاده شده و با توجه به مقاومت بتن مورد بررسی ضرائب اين مدلبه نرم افزار معرفی می­گردد. برنامه­ای به منظور توليد دانه­بندی تهيه می­شود کهتوزيع تصادفی سنگدانه­ها را انجام خواهد داد و .................


نمونه پروپوزال


پروپوزال


proposal


عمران


دانلود


انجام پروپوزال نمونه پروپوزال| پروپوزال| proposal|عمران|دانلود | پروپوزال رشته عمران| انجام پروپوزال|پروپوزال رشته های عمران پروپوزال جدید دانلود پروپوزال نوشتن پروپوزال عمران دانلود


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه ارشد مدیریت …

جهت دانلود پایان نامه مدیریت دولتی،اجرایی،بازرگانی،مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع،موضوع ...

پرتال دانشگاهی کشور Iran University Portal

رشته کارشناسی زیست فناوری در دانشگاه یزد ایجاد شد; حذف گرایش های کارشناسی در دفترچه کنکور ...

سوالات کارشناسی ارشد 94 دانلود سوالات ارشد 94 همه رشته

سوالات کارشناسی ارشد 94 همه رشته ها را کاملا رایگان دانلود کنید| دانلود رایگان سوالات ارشد 94 ...

سوالات کارشناسی ارشد 94 دانلود سوالات ارشد 94 همه رشته

سوالات کارشناسی ارشد 94 همه رشته ها را کاملا رایگان دانلود کنید| دانلود رایگان سوالات ارشد 94 ...

نمونه پروپوزال آماده - cprozhe.com

دانلود نمونه فرم پروپوزال تکمیل شده پروپوزال آماده کارشناسی ارشد و مقطع دکترا فرم پروپوزال ...

دانلود لیست منابع درسی پیام نور کلیه رشته ها - …

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه، گزارش سمینار انجام پایان نامه و پروپوزال و پروژه ...

دانلود جزوه ریاضی رشته تجربی - کنکور

دانلود آزمون 29 بهمن 95 گزینه دو; کلید آزمون دکتری 96 منتشر شد; برترین دانشگاه های مهندسی دنیا ...

پایان نامه ارشد مدیریت …

جهت دانلود پایان نامه مدیریت دولتی،اجرایی،بازرگانی،مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع،موضوع ...

دانلودکتاب|دانلود جزوات ارشد|دانلودجزوه …

دانلود رایگان جزوات وکتابهای دانشگاهی،دانلود مقاله و تحقیق، انجام پروژه دانشگاهی، دانلود ...

دانلود لیست منابع درسی پیام نور کلیه رشته ها - …

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه، گزارش سمینار انجام پایان نامه و پروپوزال و پروژه ...

پایان نامه ارشد مدیریت …

جهت دانلود پایان نامه مدیریت دولتی،اجرایی،بازرگانی،مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع،موضوع ...

نمونه پروپوزال آماده - cprozhe.com

دانلود نمونه فرم پروپوزال تکمیل شده پروپوزال آماده کارشناسی ارشد و مقطع دکترا فرم پروپوزال ...

سوالات کارشناسی ارشد 94 دانلود سوالات ارشد 94 همه رشته

سوالات کارشناسی ارشد 94 همه رشته ها را کاملا رایگان دانلود کنید| دانلود رایگان سوالات ارشد 94 ...

نمونه پروپوزال آماده - cprozhe.com

دانلود نمونه فرم پروپوزال تکمیل شده پروپوزال آماده کارشناسی ارشد و مقطع دکترا فرم پروپوزال ...

سوالات کارشناسی ارشد 94 دانلود سوالات ارشد 94 همه رشته

سوالات کارشناسی ارشد 94 همه رشته ها را کاملا رایگان دانلود کنید| دانلود رایگان سوالات ارشد 94 ...

دانلود مقاله رایگان ، دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ...

دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله isi , دانلود کتاب , دانلود پایان ...

دانلودکتاب|دانلود جزوات ارشد|دانلودجزوه …

دانلود رایگان جزوات وکتابهای دانشگاهی،دانلود مقاله و تحقیق، انجام پروژه دانشگاهی، دانلود ...

پایان نامه ارشد مدیریت …

جهت دانلود پایان نامه مدیریت دولتی،اجرایی،بازرگانی،مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع،موضوع ...

پایان نامه ارشد مدیریت …

جهت دانلود پایان نامه مدیریت دولتی،اجرایی،بازرگانی،مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع،موضوع ...

دانلود جزوه ریاضی رشته تجربی - کنکور

دانلود آزمون 29 بهمن 95 گزینه دو; کلید آزمون دکتری 96 منتشر شد; برترین دانشگاه های مهندسی دنیا ...

دانلود مقاله رایگان ، دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ...

دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله isi , دانلود کتاب , دانلود پایان ...

پایان نامه ارشد مدیریت …

جهت دانلود پایان نامه مدیریت دولتی،اجرایی،بازرگانی،مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع،موضوع ...

دانلود لیست منابع درسی پیام نور کلیه رشته ها - …

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه، گزارش سمینار انجام پایان نامه و پروپوزال و پروژه ...

سوالات کارشناسی ارشد 94 دانلود سوالات ارشد 94 همه رشته

سوالات کارشناسی ارشد 94 همه رشته ها را کاملا رایگان دانلود کنید| دانلود رایگان سوالات ارشد 94 ...

پایان نامه درباره شش سیگما

همه چی درباره بورس

کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

پاورپوینت-آشنائی با جوشکاری، روش کار، عیوب جوش و انواع اتصالات جوش - در 38 اسلاید-powerpoin-ppt

تعاریف فیزیک

تحقیق محاربه و فساد فی الارض

مجموع سوالات همرا با پاسخ نامه و همراه جزوه-- تامین اجتماعی برای استخدامی

سریعتر شدن رشد مو