دانلود رایگان


عنوان: مقایسه اثربخشی دوروش آموزش بخشایش وخاطره پردازی ساختارمند برمیزان اضطراب مرگ و رضایت از زندگی درسالمندان - دانلود رایگاندانلود رایگان Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA چکیده هدفپژوهش حاضر مقایسه اثربخشی دوروشآموزش بخشایش وخاطره پردازی ساختارمند برمیزان اضطراب مرگ و رضایت

دانلود رایگان

چکیده


هدفپژوهش حاضر مقایسه اثربخشی دوروشآموزش بخشایش وخاطره پردازی ساختارمند برمیزان اضطراب مرگ و رضایت اززندگیدرسالمندان بود. تحقيق حاضر، تحقيقي شبه آزمايشي با استفادهاز طرح تحقیقی پیش آزمون – پسآزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه سالمندان 65 سال بهبالاساکن درسرای سالمندان شهر تهران می باشد. نمونه آماری در مرحله اول در دسترس(هدفمند) از بین سالمندان ساکن 3 مرکز سالمندان انتخاب و به روش تصادفی در سه گروهجایگزین شدند. نمونه آماری پژوهش حاضر 45 نفر از سالمندان واجد شرایط که ملاک هایورود را داشتند ، بود که به روش تصادفی در 3 گروه 15 نفره ( دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) قرارگرفت. برای سنجش متغیر هایوابسته از فرم کوتاه مقیاس رضایت از زندگیوود، ویلی وشیفر (1969) و مقیاساضطراب مرگ (تمپلر،1970) استفاده شد. در پژوهشحاضر برای آموزش بخشایش از بستهآموزشی لاسکین (2001)(در 6جلسه) و برای خاطره پردازیساختارمند ازچهارچوب از پیش تعیین شده که توسط استينسون و كيرك (2005)(در 6جلسه) استفاده شد. جهت تحلیل دادهها از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. تحلیل داده هانشان داد آموزش بخشایش وخاطره پردازی ساختارمند برمیزان اضطراب مرگ و رضایت اززندگیدرسالمندان اثر بخش است. همچنین بر اساس نتایج بین اثربخشی آموزش بخشایش وخاطره پردازیساختارمند برمیزان اضطراب مرگ و رضایت اززندگی درسالمندانتفاوت وجود ندارد.


واژههای کلیدی:

آموزش بخشایش ؛ خاطره پردازی ساختارمند ؛میزان اضطراب مرگ ؛ رضایت اززندگی ؛ سالمندان

فهرست مطالب


عنوان صفحه


چکیده. ج‌

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1................................................................................................................................... مقدمه. 2

1-2 بيان مسأله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. 11

1-4 اهداف تحقیق.. 15

1-4-1 هدف اصلی.. 15

1-4-2 اهداف فرعی: 15

1-5 فرضيه‏هاي تحقیق: 15

1- 6 تعریف مفاهیم و متغیر ها 16

1-6-1 تعریف مفهومی: 16

1-6-2 تعریف عملیاتی.. 16

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 19

2-2 تعاریف، نظریه های سالمندی : 20

2-3 نظریه های مطرح شده پیرامون سالمندی.. 22

2-3-1 نظریه های زیست شناختی.. 22

2-3-1-1 نظریهایمنی.. 23

2-3-1-2 نظریه پیر شدن سلولی.. 24

2-3-1-3 نظریهرادیکال آزاد. 25

2-3-2 نظریه های روان شناختی.. 25

2-3-2-1 نظریه اریکاریکسون: کمال در برابر سرخوردگی.. 26

2-3-2-2 نظریه کارل یونگ... 27

2-3-2-3 نظریه وارنرشای: تفکر در ادغام مجدد. 27

2-3-2-4 نظریه رابرت پک: لزوم چهار عمل برای سازش متناسب درمیانسالی.. 28

2-3-2-5 نظریه جورج وایلانت: آرامش دهه 50. 29

2-2-2-6 نظریه لوینسون: گذار به پیری.. 29

2-3-3 نظریه های جامعه شناختی(اجتماعی) 30

2-3-3-1 نظریهی کناره گیری( عدم تعهد) 30

2-3-3-2 نظریه فعالیت.. 31

2-3-3-3 نظریهاستمرار 32

2-3-3-4 نظریه تعاملی (گزینش هیجانی اجتماعی) 32

2-4 اضطراب مرگ... 33

-4-1 ابعاد هراس و اضطراب مرگ.. 47

2-5 رضایتاز زندگی.. 50

2-6 بخشایش... 54

2-6-1 تعاریف بخشایش... 54

2-6-2 سوالات و اختلاف نظرها در خصوص تعريف بخشايش... 59

2-6-3 بخشايش خود. 66

2-6-4 مراحل بخشايش... 67

2-6-5 ابعاد بخشايش... 69

2-6-6 بخشايش و سلامت.. 72


عنوان:


مقایسه


اثربخشی


دوروش


آموزش


بخشایش


وخاطره


پردازی


ساختارمند


برمیزان


اضطراب


مرگ


و


رضایت


از


زندگی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کافه پیانو

نمونه سوالات آزمون های استخدامی 2

آشنایی با برنامه ريزی توسعه فردی ***

فایل روت آموزش روت گوشیGALAXY S6 EDGE SM-G928C اندروید6.0.1

کافه پیانو

پاورپوینت فرایند فیشر-تراپش

بازی نبرد سایه ها

فایل ترمیم سریال وبیس باند گوشی اچ تی سی مدل Desire-616-dual-sim-MT6592